PROJELERİMİZ
İZMİR - FOÇA - MARSİLYA TARİHE YOLCULUK
 

MÖ. 6 yy da , Batı Anadolu’da yer alan 12 İon Kenti’ nden biri Phokaia’dır. Bu kentlerden Phokaia, Akdeniz’de bir çok koloni kurmuştur. Sadece koloni kurmakla kalmamış, her türlü bilgisini ve kültürünü de Akdeniz’e, yani bugünkü Avrupa’ya taşımıştır. Bu kolonilerden en önemlisi Marsilya’dır. Akdeniz’in tarihsel ve günümüze kadar gelmiş olan ilişkilerinde Ege’nin etkisini tekrar anlatmak, belgelemek projenin temel amacıdır.

Marsilya Limanı’nda bulunan pirinç plakette, ‘’Bu şehir MÖ. 600 yılında   Anadolu’dan gelen 

Phokaialı’lar tarafından  kurulmuştur’’ yazar.  Bu yazı, projenin çıkış noktasını oluşturması açısından çok önemlidir.
     
     
 

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği proje kapsamında, arkeolojik verilere dayanarak, dönemin tarihsel özelliklerine uygun, yeniden inşa ettiği Kybele Gemisi ile Foça’dan yola çıkarak sadece yelken ve kürekle, MÖ. 600 lü yıllarda Phokaia’lıların Ege ve Akdeniz’de koloni kurduğu, bu günkü adları, Velia, Aleria, Nice, Antibes olan limanlara uğrayarak Marsilya’ya kadar sürecek tarihsel yolculuğun yeniden yaşanması sağlayacaktır.

Projenin bilimsel danışmanlığını Ege Üniversitesi Phokaia Kazı Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit

yapmaktadır. Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi proje gemisinin çizimlerini, Türk Loydu Vakfı da imalat denetimini yapmıştır.
Türk Kültür Bakanlığı ve Fransız Kültür Bakanlığının himayesinde devam eden proje, ‘’2009 Türkiye Yılı’’ etkinliklerinde önemli proje seçilerek ‘’Label’’ unvanı almıştır.
     
     
PROJENİN AMAÇLARI
  •Ege ve Avrupa ortak kültürünün kaynaklarına ışık tutup, tarih bilincinin açığa çıkarılması
•Ege’den başlayan, İon koloni göçünün, bugünkü Avrupa kimliğinin tarihsel alt yapısına olan etkisinin öne çıkarılması
•Akdeniz’in bir barış ve kardeşlik denizi olma çabalarına katkıda bulunulması
•Akdeniz’in, sulardan oluşmuş bir kıta olması nedenlerinin anlatılması (6.Kıta Akdeniz)
•Türkiye’nin Fransa’da, Fransa’nın Türkiye’de tanıtımına ve halkların tarihsel dostluk ilişkilerine katkıda bulunulması
     
PROJE ETKİNLİKLERİ
•Önemli limanlarda, konu ile ilgili konferans ve sergiler düzenlenmesi
•Deneysel arkeoloji kuralları içinde uygulanan bu projede, elde edilen sonuçların, uluslararası sempozyumlar da bildiriler halinde sunulması
•Tarih ve arkeoloji otoriteleri ile yapılan röportajlarla, tarihsel belgelerin ışığında, yolculuğu kapsayan görüntüler ile bir belgesel film çekilmesi
•Proje sonlandığında, ‘’Phokaia ve Kolonileri’’ adlı uluslararası sempozyum yapılması planlanmaktadır.
     
PROJE AŞAMALARI

2009 yılı mayıs ayında Foça’da yapılacak bir uğurlama töreni ile yola çıkılacaktır. Phokaia’lıların Ege ve Akdeniz’de kurduğu koloniler olan ve bu günkü adları, Velia, Alalia, Nice, Antipolis limanlarına uğrayarak Marsilya’ya kadar yaklaşık 2 ay sürecek tarihsel yolculuğun yeniden yaşanması sağlanacaktır.

     
       
Foça-Marsilya Rotası          
     
KYBELE GEMİSİ İMALATI
 

Tarihsel veri tabanı araştırmaları tamamlandıktan sonra, Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından Kybele Gemisi’ nin teknik çizimleri yapılmış, Türk Loydu Vakfı tarafından da imalatın standartlara uygunluğu denetlenmiştir.

Projenin risk payını minimize etmek amacı ile, zor deniz koşullarını göz önüne alarak, Kybele Gemisi’ nin imalatında antik formlara sadık kalınmıştır. Ancak, antik dönemlerde imal edilen gemilerin batmasına neden olacak detaylardan dolayı antik yapım teknolojisindeki bazı

yöntemler kullanılmamıştır. Bilim adamları ve gönüllülerden oluşan kafile ile 1700 deniz mili sürecek yolculukta, projenin kültür yanı daha önemli olduğu için, deniz emniyet katsayıları ön planda tutulmuştur. Projenin bilimsel amacı, antik rotalar, dönemin tek yürütücü gücü olan yelken, kürek ve antik navigasyon araştırmalarını yapmaktır.
     
KYBELE GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ
  DİREK
Kybele Gemisi’ nin yelken direği 12 m boyunda, 30 cm. çapında, masif Karaçam ağacındandır.
 
  SEREN
13.5m. boyunda, 12 cm. çapında, 2 parçadan oluşan masif selvi ağacındandır.
     
YELKENLER
  7 m. boyunda 12.5 m eninde olan yelken dikdörtgen şeklindedir. Tek serenlidir.
 
 
Yelken kumaşı kanvas ketendir.
  Yelken donanımı kenevir halattır. Yelkene, üzerindeki istinga halatları ile çeşitli formlar ve açılar verilebilir..
 
     
     
KÜREKLER VE DÜMENLER
  KÜREKLER

Kybele Gemisi 20 küreklidir. Kürekler 5 m. boyundadır. Kürekçilerin, kürekleri rahat çekebilmeleri ve maksimum verim alabilmeleri için küreklerin topaçlarına 12 kg. lık kurşun balans ağırlıkları konulmuştur.
Normal şartlarda bir küreği çekebilmek için 5 kg. bir güç sarf edilmesi gerekir. Bu hava koşullarına göre değişebilir.
     
 

DÜMENLER

Sancak ve iskelede olmak üzere 2 dümen vardır. Yelken ya da uzak yol kürek seyrinde pruvanın istenilen rotada tutulmasını sağlarlar.
Senkronları bozuk olan bu dümenlerin kullanımı zordur. Yanaşma manevralarında kumanda edilmeleri çok güçtür.

     
BİLİM KURULU

Kurul Başkanı:

• Prof. Dr. Ömer Özyiğit, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Phokaia (Foça) Kazı Başkanı

• Prof. Dr. Hayat Erkanal, Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, Urla-Limantepe Kazı Başkanı

• Didier Laroche, Fransız Anadolu Araştırmaları Enistütüsü,

• Osman Erkurt, Arkeolog, İstanbul Üniversitesi

• Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şb.

• Türk Loydu Vakfı