PROJELERİMİZ
NAUTICAL ARCHAELOLOGY SOCIETY (NAS) YILLIK KONFERANSI
 
Görüşmeler ve Sonuçlar Raporu
12 Kasım 2005, Portsmouth, İngiltere
Hazırlayan: Enver ARCAK
 

Kaş Tunç Çağı Liman Canlandırması / Arkeo-Park projelerinin tanıtımı ve sualtı arkeolojisiyle ilgili çalışmalar yapan kuruluşlarla olası işbirlikleriyle ilgili görüşmeler yapmak üzere katıldığımız konferans tatmin edici sonuçlar sağlamıştır. Öncelikle, projelerimizin uluslararası mecrada duyulması adına büyük imkanlar sağlayan bu katılım, takip eden diğer konferanslara davetleri de beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra konferansı düzenleyen İngiliz Sualtı Arkeolojisi Vakfı, NAS’ın projelerde aktif rol alarak gerekli desteği sağlayacağına dair prensip kararını almış olması, görüşmelerimizin amacımız doğrultusunda geliştiğini ve tatmin edici tanıtımı yapabildiğimizi göstermektedir.

12 Kasım 2005 tarihinde Portsmouth’ta düzenlenen konferansa, farklı ülkelerden sunum yapmak üzere katılan araştırmacıları yaklaşık 300 kadar kişi takip etti. Kurulan standlarda yapmakta oldukları çalışmaları broşürler, kitapçıklar ve el ilanları vasıtasıyla sergileyen ekiplerle yüzyüze yapmış olduğumuz görüşmeler, ileriki dönemde çalışmalarımızı duyurmak fırsatını sıcak tutacak olması dolayısıyla önem arz etmekteydi. Projelerimizi anlatan broşür, kitapçık ve CD’lerimiz katılımcılara dosya olarak vererek sözlü anlatımla da tanıtımlarımız desteklenmiştir. Mary Rose Müzesi’nde gerçekleşen akşam yemeği seansında, salonun dev ekranında Uluburun Projesi’nin film gösterimi en etkili sunumumuz olarak ciddi tanıtım şansını bize sağlamıştır. Özellikle dünyanın en prestijli kazı projelerinden biri olan Mary Rose Gemi Batığı’nın sergilendiği binada yapılan film gösterimi sonrası, projemiz izleyiciler tarafından takdirle karşılanmıştır.

Dünyada bir eşi olmayan Türk bayraklı Uluburun II teknesi'ne gösterilen ilgi gerçekten tüyleri diken diken ediciydi. Türkiye’den böylesi orjinal bir projenin çıkmış olması ileriye yönelik fırsatlar sunduğu kadar üzerinde düşünülmesi gereken bazı gözlemlerimizi de ortaya çıkardı. Ülkemizle ilgili önyargıların aşılması ve yeni bakış açılarının batılı kuruluşlara sunulması açısından tanıttığımız projelerimizin benzerlerinin sayıca artarak devam etmesinin gerekliliğini gözlemlemek kadar, bu tür işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesinin her fırsatta yapılması ciddi anlam taşıdığını bir kez daha farkettik.

 
Yapılan görüşmeler ve toplantılar sonrasında elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir;

- NAS Başkanı George Lambrick ve diğer NAS üyeleriyle konferans sonrası yaptığımız toplantılarda, projeler ve ileriye yönelik işbirliği çalışmaların detaylı ele alarak ortak projeler konusunda işbirliği kararının alınması.

- NAS’ın yayınını yaptığı, bilimsel olarak sualtı arkeolojisi alanında en önemli süreli yayın International Journal of Nautical Archaeology (IJNA) “Uluslararası Gemisel Arkeoloji Bülteni”nde Uluburun Projesi’nin makale olarak, Kaş projesinin de ilk etapta haber olarak yayınlanmasının teklifi. (George Lambrick ve Christopher Dobbs’un önerisi)

- Kaş Arkeo-Park’ta yapılması planlanan sualtı arkeolojisi kurslarının organizasyonuyla ilgili NAS’ın eğitmen yetiştirmesinin prensipte kabulü. (Görüşme George Lambrick, Sarah Ward, Christopher Dobbs ve Joe Williams ile yapılmıştır)

- Yakın bir zamanda NAS üyelerinin katılacağı bir Kaş gezisinin düzenlenmesi. (George Lambrick’in önerisi)

- 10.su düzenlenecek “International Ship and Boat Archaeology” konferansına projemizi sunmak üzere davet alınması (İlgili davet Danimarka Viking Müzesi Müdürü Anton Eglert tarafından yapılmıştır.)

 
Organizasyon boyunca görüşme yapılan kişi ve kuruluşlar şunlardır;
George Lambrick, Christopher Dobbs, Sarah Ward, Joe Williams, Mark Bettie Edwards (NAS), Christine Nielsen (Anglo-Danish Maritime Archaeological Team), Darina Tully, John Starkie (The Irish Underwater Archaeological Research Team (IUART), Anton Eglert (Viking Müzesi)