PROJELERİMİZ
TUNÇ ÇAĞI LİMANI CANLANDIRMA VE SUALTI ARKEOPARK PROJESİ
 
 

Proje, binlerce yıllık tarihin üzerine kurulu Antalya Kaş ilçesinin kültür değeri olan Uluburun Batığı’nı ilçenin sembollerinden biri haline getirerek bu değerin tüm dünyaya tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, bugüne kadar sualtında bulunmuş dünyanın bilinen en eski teknesi olan Uluburun Batığı’nın Kaş’ta keşfedilişinden yola çıkarak, bu değerin Kaş adına kültürel ve ekonomi açıdan değerlendirilmesini kapsamaktadır. Dünyada bir ilk olacak bu projeyi oluşturacak öğeler şunlardır;

- Tunç Çağı Limanı Canlandırması
- Sualtı Arkeo-parkı

 
Tunç Çağı Limanı Canlandırması
Dönemin geleneksel bina yapım bilgileriyle danışmanların gözetiminde iki yada üç binadan oluşan yapı grubunun önünde dönemin ticari malzemelerinin istiflendiği bir küçük rıhtımın yapılması düşünülmektedir. Yapılacak limanın 50-100 metrekare boyutlarında binalar, hem dönemi içinde nasıl kullandıklarına dair bir açık hava “arkeo-park” olması hem de daha sonra yapılması düşünülen farklı kültür etkinliklerine ev sahipliği yapması mümkün olacaktır. Bu çerçevede her yıl Kaş’ta yapılması düşünülen uluslararası çapta deniz tarihi ve sualtı arkeolojisiyle ilgili bir sempozyum ve atölye çalışmaları için bu oluşum mekan oluşturacaktır. Tamamı bilimsel tabanlı olan bu projenin önemli parçasını oluşturacak ve Kaş ilçesine uluslararası bir nitelik kazandıracaktır. Binaların seçimi konusunda, Çeşme Bağlar Arası Mevkiinde Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hayat Erkanal tarafından yapılmakta olan , Geç Tunç Çağı Liman Kazısı tarihsel veri tabanı olarak seçildi. Deneysel arkeolojinin genel kuralları gözetilerek binaların yapımının gerçekleştirilmesi öngörüldü.
 
Sualtı Arkeo-Parkı
Dalış turizmiyle tanınan Kaş ilçesinin bu potansiyelinin artırılması açısından kurulması düşünülen “sualtı arkeo-parkı” dünyada örneklerinin de az oluşu nedeniyle bu projenin önemli parçalarından biri olacaktır. Bunun için Uluburun batığı’ nın bir benzeri batırılmak amacıyla inşa edilip tüm dünyaya tanıtılması planlanmaktadır. 3300 yıl önce battığı haliyle deniz dibinde teşhir edilecek, yanına süngerci Mehmet Çakır’ın 1982 yılında batığı bulduğu hali canlandırılacaktır. Bu alanda ülkemizde sistemleşmemiş olan sualtı arkeolojisi eğitim programları gerek yabancı gerekse ülkemiz üniversitelerinin danışmanlığı ve katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Ülkemizde ilk defa bir sualtı arkeo-park projesini hayata geçirmek amacı ile; - Uluburun Batığının bir bezerinin yapılıp ‘ Kaş Hidayet Koyu’ nda mevkiinde batırılması, - Uluburun Batığının süngerci Mehmet Çakır’ın 1982 yılında ilk bulduğu hali ile dipte canlandırılması ve bu alanda ülkemizde sistemleşmemiş olan sualtı arkeolojisi eğitim programlarını gerek yabancı gerekse ülkemiz üniversitelerinin danışmanlığı ve katılımı ile gerçekleştirilmesi, - Uluslar arası çapta düzenlenecek ‘’Deniz Tarihi ve Sualtı Arkeolojisi Sempozyum ve Atölye Çalışmaları’’ organize edilerek bu alanda Kaş’ın önemli bir bilim merkezi haline getirilmesi. -Deniz ve sualtı arkeolojisi konusunda bilimsel çalışmaların sürdürülmesi ve kalıcılığının sağlanması adına zeminlerin oluşturulması. - Kaş’ın kültür turizmine katkı sağlanması. - Hali hazırda Kaş’ta bulunan dalış turizmi potansiyelinin arttırılması,- Kaş’ın uluslararası platformda tanıtımını sağlanması,- Kaş’ın tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkan bir vizyon çerçevesinde yapılacak çalışmalara ivme kazandırmak ve yeni oluşturulacak projelerin önünün açılması hedeflenmektedir.
 
       
 
Projede Yürütücü Görev Alacak Sivil Toplum Kuruluşları
Uluburun II projesinin gerçekleştiren 360 Derece Tarih Araştırmaları Grubu önderliğinde yapılan bu proje için Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) arasında işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır. Bu sivil toplum kuruluşlarının verdiği destekle, yeni bir dernek kurularak konuyla ilgili tüm organizasyon ve yönetimi sağlanacaktır. Projede yer alan sivil toplum kuruluşları ve kısa tanıtımları şöyledir;

360 Derece Tarih Araştırmaları Derneği; Konu edindiği tarihsel olayları birebir canlandıran projeler üretmek, edindiği tecrübeleri paylaşmak ve kamuoyunun sahiplenmesini sağlamak amacıyla 2004 yılında kurulmuş bir dernektir. Grup deniz tarihimizin ortaya çıkarılması üzerine kurulu canlandırma projeleri yürütmektedir. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD); Denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994'te kurulmuş, bir çok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüş bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Proje Danışmanı Kişi ve Kurumlar
Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı, Prof.Dr. Hayat ERKANAL. Texas A&M Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Programı Öğretim Üyesi, Yrd. Prof. Dr. Cemal PULAK.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı Liman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Ahmet Cevdet YALÇINER. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Doç. Dr. Marie-Henriette GATES.
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kıyı Liman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi, Ayşen ERGİN.
 
İşbirliği Yapılacak Kurum, Kişi ve Kuruluşlar
T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı
T.C.Başbakanlık Tanıtma Fonu
Kaş KaymakamlığıKaş Belediyesi
Antalya Ticaret Odası
Antalya Deniz Ticaret Odası
Kaş Marina İşletmesi Kaş Dalış Merkezleri
Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı Mekanlar
 
Tunç Çağı limanı canlandırma projesinin uygulanmasında deneysel arkeolojinin kuralları baz alınacaktır. Dönemin tekniklerine uygun olarak inşa edilecek yapı grupları, mimari öğeler ve genel yapı, uluslararası proje yarışmalarına katılması planlanmaktadır. İnşa edilecek yapılar için önerilen alanlar, yöntemler ve ayrıntılar şunlardır; Batırılacak Uluburun replikası ve batığın in situ hali görünümü için deniz hava koşullarından en az etkilenecek yer olması sebebiyle Hidayet Koyu düşünülmüştür. Tunç Çağı Liman canlandırması için Bucak Denizi içerisinde tespit edilen koy seçilmiştir.
 
   
 
Genel Çevre Düzenlemesi

Tunç Çağı Liman canlandırması için, mevcut eğimli kayalık arazi üzerine setler ve kodlar oluşturulacaktır. Yapıya ait ayrıntılar şunlardır;

- Liman ve rıhtım taşları kıyıya döşendikten sonra beton kullanmadan, çakıl ve kum ile dolgu yapılarak üzeri taşla kaplanacaktır.

- Doğal yapıdaki kayalar yerinde bırakılarak gerektiğinde her şey eski haline dönüştürülebilecek.

- Açık alanda başlayan düzenleme yukarı doğru oluşturulacak setlendirme ile devam edecektir.

- Mevcut ağaçlar korunup ayrıca yetişkin ağaçlar dikilecektir.

 
Liman Binaları
Proje içersinde yer alan yapı grubunu, üç adet dönem mimarisine uygun binalar ve diğer yapı grupları oluşturacaktır. Bu konuda, Ankara Üniversitesi Arkeoloji B